Vi verkar för de delar av Sverige som har andra tillgångar än en stor folkmängd