Tagg Arkiv: små företag

Småföretagandets villkor i gles- och landsbygder

Villkoren och möjligheterna för tillväxt för små företag i Sveriges gles- och landsbygder skiljer sig såväl från hur de ser ut i tätorter som mellan olika delar av landet. Småföretagandets omfattning, struktur och betydelse för sysselsättningen och ekonomin varierar också mellan och inom olika regioner. I den här rapporten belyses dessa villkor och strukturer i

Läs mer