Mobiltäckning på landsbygden, en demokratifråga

Full mobiltäckning på landsbygden, det är målet med ett projekt som drivs av bland annat Luleå Tekniska Universitet.

Att inkludera landsbygden är inte minst en fråga om demokrati, säger Karl Andersson från LTU. Projektet inkluderar ekonomiska, sociala och kulturella värden och utgångspunkten är innovativ användning av modern trådlös teknik för att möjliggöra mobiltelefon och bredband.

Själva tekniken är egentligen inte den största flaskhalsen fortsätter han. “Det är snarare operatörerna såsom Telia, Telenor men även infrastrukturen och affärsmodellerna” säger Jaap van de Beek, professor i signalbehandling vid Luleå Tekniska Universitet.

Forskarna har identifierat tre olika metoder som på sikt kan ge förbättrad mobiltäckning. För det första måste redan befintlig infrastruktur, till exempel tv-master, återanvändas. För det andra: finns ingen befintlig infrastruktur måste det offentliga träda in och investera. Och slutligen, operatörerna såsom Telia och Telenor måste bli bättre på att dela på och samverka kring infrastrukturen.

– Även glesbygden ska ha 100 Mbit/s vilket vi kan åstadkomma till låg kostnad med rätt teknik. De som bor i dessa delar av landet och turister ska ha mobiltäckning överallt och turism, jord- och skogsbruk, transport, kraft, gruvor och andra näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation, säger Jaap van de Beek.

Vill man jämföra mobilabonnemang för priser och täckning, så är Abonnemang.se en väldigt bra sida för detta.