Endometrios

Endometrios är en sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Det finns inget känt samband mellan glesbygd och storstad bland de drabbade. Den innebär att vävnaden i livmoderslemhinnan växer utanför själva livmoderhålan, vilket ofta orsakar kraftig smärta och en rad andra problem för den drabbade kvinnan. Trots att kunskapen om sjukdomen ökar, menar läkare vid Endometrioscentrum i Uppsala att sjukdomen ofta avfärdas och normaliseras av vården. De hoppas att öka kunskapen så att fler kvinnor kommer att kunna få hjälp.

Stor okunskap
Okunskapen om endometrios är fortfarande stor, menar läkarna, och att problemen förminskas på grund av att det ofta är unga, för övrigt friska kvinnor som söker hjälp. De får ofta höra att det är normalt med smärta i samband med menstruation, eller att det skulle ha psykologisk bakgrund. Om det hade varit en sjukdom hos medelålders män hade forskningen legat längre fram, säger läkarna.

I den normala menstruationscykeln byggs den inre slemhinnan i livmodern upp för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Om inte ett ägg befruktas eller fastnar, stöter livmodern ut slemhinnan i form av en blödning; menstruationen. Vad som händer om man drabbas av endometrios är att livmoderslemhinnan börjar växa utanför själva livmodern, i stället för i den, ofta på bukhinnan eller äggstockarna. Även de felväxta slemhinnorna reagerar på kroppens hormoner, och börjar blöda i samband med menstruation. Eftersom blodet inte har någonstans att ta vägen, uppstår inflammationer som kan vara oerhört smärtsamma för kvinnan. De kan även leda till svullnad och ärrbildning. Genom att cellerna från livmoderslemhinnan kommer ut i bukhålan, kan de börja växa ohämmat på andra organ, vilket i sin tur kan leda till kroniska skador. Sjukdomen debuterar ofta i tonåren och är ärftlig. Den medför en ökad risk för cancer i äggstockarna och även problem med att bli gravid.

Ge inte upp
Läkarna råder till att söka vård om man har problem, och att framför allt inte ge upp om man känner att man inte får hjälp, utan att i så fall söka sig vidare. Eftersom kunskapen om sjukdomen är låg är risken stor att symptomen inte tas på allvar. Man bör söka sig till en gynekolog, de har ofta störst kunskap, men även en allmänläkare kan vara en bra första instans. För att säkerställa att det är endometrios det rör sig om krävs det en mindre operation, en så kallad titthålsoperation, men ofta kan man påbörja behandling efter en gynekologisk undersökning och en beskrivning av symptomen. Behandlingen består dels av smärtstillande mediciner och dels av hormonbehandling. Ibland kan det behövas kirurgiska ingrepp för att ta bort vävnad. Det är även viktigt att hålla kroppen i bra form. Att äta nyttigt och motionera regelbundet gör det lättare att klara av en mer aktiv period av endometriosen.

Kontakta vården
Om man upplever följande bör man kontakta vården:

* Stark smärta vid mens, så stark att vanliga värktabletter inte hjälper.
* Smärtan hindrar dig från att exempelvis arbeta eller gå i skolan.
* Kronisk smärta i buken
* Smärta när du har samlag
* Smärta när du bajsar
* Smärta från urinvägarna, till exempel när du kissar